Mỗi hành trình là một câu chuyện!

Cùng trải qua một căn bệnh, mỗi người lại có những câu chuyện riêng để kể lại. Nhưng để chiến thắng bệnh lao, họ đều có những “công thức” chung.

Reimagining TB care (RTC) - Sáng kiến Tái định hình Dịch vụ Chăm sóc Bệnh lao

Dự án lấy con người làm trung tâm, mang lại sáng kiến thay đổi về thời gian, địa điểm và cách thức tiếp cận dịch vụ chăm sóc lao ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, bao gồm Việt Nam.

Cuộn xuống

để khám phá

"Lao"

CHỨ CHƯA CHẮC "LAO PHỔI"!


Vì còn có cả lao… ngoài phổi nữa.

Nếu người nhiễm lao có hệ miễn dịch kém, vi khuẩn lao có thể sinh trưởng và di chuyển tới các bộ phận khác, dẫn tới lao xương, lao màng não, lao hạch…

THỂ LAO NÀO CŨNG CÓ NGUY CƠ LÂY TRUYỀN NHƯ NHAU

Lao phổi có thể lây truyền qua đường hô hấp. Tuy nhiên, với các thể lao ngoài phổi,Tuy nhiên, với các thể lao ngoài phổi, khả năng lây truyền bệnh qua đường hô hấp sẽ thấp hơn.

THỂ LAO NÀO CŨNG CÓ NGUY CƠ LÂY TRUYỀN NHƯ NHAU

Lao phổi có thể lây truyền qua đường hô hấp. Tuy nhiên, với các thể lao ngoài phổi,Tuy nhiên, với các thể lao ngoài phổi, khả năng lây truyền bệnh qua đường hô hấp sẽ thấp hơn.

Website được thực hiện trong khuôn khổ Sáng kiến Tái định hình Dịch vụ Chăm sóc Bệnh Lao (RTC) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ từ Stop TB Partnership, Friends for International Tuberculosis Relief và các đối tác.

© 2023 Friends for International Tuberculosis Relief (FIT). All rights reserved.

Tìm hiểu thêm về dự án trên:

Website được thực hiện trong khuôn khổ Sáng kiến Tái định hình Dịch vụ Chăm sóc Bệnh Lao (RTC) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ từ Stop TB Partnership, Friends for International Tuberculosis Relief và các đối tác.

© 2023 Friends for International Tuberculosis Relief (FIT). All rights reserved.

Tìm hiểu thêm về dự án trên:

"Lao"


CHỨ CHƯA CHẮC "LAO PHỔI"!


Vì còn có cả lao… ngoài phổi nữa.

Nếu người nhiễm lao có hệ miễn dịch kém, vi khuẩn lao có thể sinh trưởng và di chuyển tới các bộ phận khác, dẫn tới lao xương, lao màng não, lao hạch…

NHIỄM LAO RỒI

CHƯA CHẮC ĐÃ HO

Với hệ miễn dịch khỏe, vi khuẩn lao xâm nhập vào cơ thể sẽ ở trạng thái bất hoạt (lao tiềm ẩn). Chúng ủ bệnh, nhưng chưa gây ra các dấu hiệu ho, sốt và chưa lây nhiễm

BỆNH LAO LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG NÀO?

Lao phổi có thể lây truyền qua đường hô hấp. Tuy nhiên, với các thể lao ngoài phổi, khả năng lây truyền bệnh qua đường hô hấp sẽ thấp hơn.

"Mình có đang… nhiễm lao?"

Dù chủ động sàng lọc sớm hay khám khi đã có triệu chứng, mọi người đều có thể tiếp cận các phương pháp phát hiện lao hiệu quả ngay từ tuyến y tế cơ sở.

Chấm dứt kì thị, chấm dứt bệnh lao!

Sự kỳ thị tạo ra rào cản lớn trên hành trình chấm dứt lao. Ai cũng có thể mắc lao, tại sao không hỗ trợ và chia sẻ cùng nhau để đẩy lùi căn bệnh này?

Nhiễm lao rồi

CHƯA CHẮC ĐÃ HO

Với hệ miễn dịch khỏe, vi khuẩn lao xâm nhập vào cơ thể sẽ ở dạng bất hoạt (lao tiềm ẩn). Chúng ủ bệnh, nhưng không có dấu hiệu ho, sốt và không lây nhiễm.

Mắc lao không còn là "mắc kẹt"

Dù là căn bệnh nguy hiểm, lao vẫn  có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và người mắc lao tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

"MÌNH CÓ ĐANG… NHIỄM LAO?"

Dù chủ động sàng lọc sớm hay khám khi đã có triệu chứng, mọi người đều có thể tiếp cận các phương pháp phát hiện lao hiệu quả ngay từ tuyến y tế cơ sở.

MẮC LAO KHÔNG CÒN LÀ "MẮC KẸT"

Dù là căn bệnh nguy hiểm, lao vẫn  có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và người mắc lao tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

CHẤM DỨT KỲ THỊ, CHẤM DỨT BỆNH LAO

Sự kỳ thị tạo ra rào cản lớn trên hành trình chấm dứt lao. Ai cũng có thể mắc lao, tại sao không hỗ trợ và chia sẻ cùng nhau để đẩy lùi căn bệnh này?

MỖI HÀNH TRÌNH LÀ MỘT CÂU CHUYỆN

Cùng trải qua một căn bệnh, mỗi người lại có những câu chuyện riêng để kể lại. Nhưng để chiến thắng bệnh lao, họ đều có những “công thức” chung.

Reimagining TB care (RTC) - Sáng kiến Tái định hình Dịch vụ Chăm sóc Bệnh lao

Re-Imagining TB Care (RTC) là sáng kiến toàn cầu, nhằm xây dựng các chiến lược mới để cải thiện dịch vụ chăm sóc tại các quốc gia chịu ảnh hưởng của lao.

Website được thực hiện trong khuôn khổ Sáng kiến Tái định hình Dịch vụ Chăm sóc Bệnh Lao (RTC) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ từ Stop TB Partnership, Friends for International Tuberculosis Relief và các đối tác.

© 2023 Friends for International Tuberculosis Relief (FIT). All rights reserved.