Những câu chuyện về Lao

Sự tích cực cũng là liều thuốc chữa lao

“Không ai được chọn lựa hoàn cảnh sống, nhưng mình luôn có thể chọn cách sống thế nào để điều trị hiệu quả nhất”.

Hành trình vượt lao của cả gia đình

“Cho dù điều trị lao có vất vả, nhưng cũng may bệnh lao còn chữa được”.

Sự đồng hành của người thân trên hành trình điều trị lao

“Mỗi khi mình muốn bỏ cuộc, bạn thân luôn ở bên để bơm lại năng lượng cho mình tiếp tục điều trị lao”.

Phát hiện lao sớm cũng là một điều
tích cực

“Cũng may là đi sàng lọc nên mới phát hiện lao

tiềm ẩn sớm”.

Niềm vui của một cán bộ dân số

“Niềm vui của chị là khi được giúp ích cho người dân phường mình”.

Khi mắc lao không là rào cản

“Chưa lúc nào mình lấy việc có bệnh làm lý do

để từ bỏ…”

CÙNG LẮNG NGHE

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ LAO

Những câu chuyện về Lao

Sự đồng hành của bác sĩ trên hành trình điều trị

“Mãi đến khi điều trị lao, mình mới nhận ra bác sĩ đã kiên nhẫn và tận tâm với mình như thế nào.”

Những cuộc gọi được lắng nghe

“Những cuộc gọi lúc nửa đêm đã trở thành một phần cuộc sống của bọn chị.”

Cùng người mắc lao vượt qua rào cản điều trị

“Nghề bác sĩ chữa lao không chỉ là sự nghiệp, mà còn mang tới cho mình cơ hội được san sẻ cùng những hành trình lao đầy khó khăn.”

 “Giờ anh chỉ mong con lúc nào cũng tích cực mà điều trị, có sức khỏe là làm gì cũng được.”

“Những hỗ trợ từ cộng đồng không chỉ giúp giảm bớt áp lực tài chính, mà còn khiến cô chú cảm thấy được quan tâm và đồng hành.”

 “Bác sĩ không chỉ là người điều trị, mà còn là người bạn đồng hành.”

“Niềm vui của chị là khi được giúp ích cho người dân phường mình”.

“Cũng may là đi sàng lọc nên mới phát hiện lao

tiềm ẩn sớm”.

“Chưa lúc nào mình lấy việc có bệnh làm lý do

để từ bỏ…”

“Mỗi khi mình muốn bỏ cuộc, bạn thân luôn ở bên để bơm lại năng lượng cho mình tiếp tục điều trị lao”.

“Cho dù điều trị lao có vất vả, nhưng cũng may bệnh lao còn chữa được”.

“Không ai được chọn lựa hoàn cảnh sống, nhưng mình luôn có thể chọn cách sống thế nào để điều trị hiệu quả nhất”.

CÙNG LẮNG NGHE

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ LAO

Website được thực hiện trong khuôn khổ Sáng kiến Tái định hình Dịch vụ Chăm sóc Bệnh Lao (RTC) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ từ Stop TB Partnership, Friends for International Tuberculosis Relief và các đối tác.

© 2023 Friends for International Tuberculosis Relief (FIT). All rights reserved.

Tìm hiểu thêm về dự án trên:

Website được thực hiện trong khuôn khổ Sáng kiến Tái định hình Dịch vụ Chăm sóc Bệnh Lao (RTC) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ từ Stop TB Partnership, Friends for International Tuberculosis Relief và các đối tác.

© 2023 Friends for International Tuberculosis Relief (FIT). All rights reserved.

Tìm hiểu thêm về dự án trên:

Website được thực hiện trong khuôn khổ Sáng kiến Tái định hình Dịch vụ Chăm sóc Bệnh Lao (RTC) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ từ Stop TB Partnership, Friends for International Tuberculosis Relief và các đối tác.

© 2023 Friends for International Tuberculosis Relief (FIT). All rights reserved.